top of page

Individuálny klient

 • Kariérne poradenstvo - objednať sa

 • Odborné konzultácie (zladenie osobného a pracovného života, firemná kultúra, manažment zmeny, adaptácia zamestnancov)

 • Poradenstvo v oblasti duševného zdravia – pripravujeme platformu na online poradenstvo www.pomocdusi.sk

 • Dopravná psychológia

 • Vzdelávanie

Firemný klient

 • Vyhľadávanie a výber zamestnancov

 • Odborné konzultácie (zladenie osobného a pracovného života, firemná kultúra, manažment zmeny, adaptácia zamestnancov)

 • Audit riadenia ľudských zdrojov a personálny audit

 • Nastavenie personálnych procesov

 • Poradenstvo v oblasti motivácie a odmeňovania zamestnancov

 • Hodnotenie zamestnancov

 • Vzdelávanie

bottom of page