top of page

Cenník

Cena bez DPH/Cena s DPH

Vyhľadávanie a výber zamestnancov

                                           

Kariérne poradenstvo                                                                                                         

Odborné konzultácie (zladenie osobného a pracovného života, firemná kultúra, manažment zmeny, adaptácia zamestnancov)

 

Poradenstvo v oblasti duševného zdravia                                                                                    

Dopravná psychológia                                            

Audit riadenia ľudských zdrojov a personálny audit                                           

Nastavenie personálnych procesov                                                                                                         

Poradenstvo v oblasti motivácie a odmeňovania zamestnancov                                                                       

Hodnotenie zamestnancov                                                                                                    

Vzdelávanie                                                                          

 


 

 (2-4 brutto platy prijatého uchádzača)

 

     150€/180€

45€/54€ (45 minút)

                                                                               

45€/54€ (45 minút)

cenník

                                         podľa rozsahu služby 

                                                                                                     

podľa rozsahu služby

 

                                                                      podľa rozsahu služby 

                                                                                           

            podľa rozsahu služby

 

                                                                         podľa rozsahu služby

 


 

bottom of page