top of page

Hlavný účtovník/Hlavná účtovníčka

Pozícia pre

Miestny Úrad (štátna správa, verejná správa a samospráva)

Miesto práce

Bratislava IV.

Náplň práce

- Komplexné vedenie a spracovanie účtovníctva mestskej časti
- Sledovanie legislatívnych zmien v oblasti účtovníctva
- Príprava a zostavovanie účtovných závierok a súvisiaceho výkazníctva
- Zabezpečenie spracovania štatistických výkazov
- Príprav a zostavovanie formulárov vzájomných vzťahov
- Príprava a zostavovanie konsolidovanej účtovnej závierky
- Vykonávane inventarizácie, odsúhlasovanie postupov, kontrola účtovníctva

Termín nástupu

Dohodou

Druh pracovného pomeru

Hlavný pracovný pomer

Ponúkaný plat

od 1 800 EUR/mesiac (finálna výška platu bude dojednaná na základe skúseností prijatého uchádzača)

Profil vhodného kandidáta

Znalosť legislatívy:

- zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,

- zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení,

- zákon č. 552/2003 Z. z.

- zákon o výkone práce vo verejnom záujme.Osobnostné predpoklady:

- aktívny prístup k riešeniu úloh a samostatnosť

- zmysel pre systematickosť a koncepčné myslenie

- zodpovednosť, svedomitosť, precíznosť

- komunikatívnosť a príjemné vystupovanie

- zvládanie záťažových situácií;

- schopnosť byť kreatívny a vedieť pracovať teamovo


Ďalšie zručnosti:

- práca s internetom a portálmi orgánov štátnej správy a verejnej správy (napr. finančná správa)

- práca s vnútornými IS pre finančné účtovníctvo

- práca s portálmi RIS (Rozpočtový informačný systém)

Vzdelanie

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
študent vysokej školy
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Jazykové znalosti

Ďalšie požiadavky

Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý
Podvojné účtovníctvo - Expert
Vodičské oprávnenie sk. B (výhoda)

Ponuka

Zmysluplná práca v príjemnom kolektíve a ďalšie benefity v zmysle kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu zašlite prosím CV a motivačný list na naše kontakty. Vybraných kandidátov pozveme na osobné (online) stretnutie do 21 dní. V prípade veľkej odozvy budeme kontaktovať len vybraných uchádzačov. V prípade, že si želáte aby sme Vás v budúcnosti kontaktovali s vhodnými pracovnými ponukami uveďte v žiadosti aj súhlas s archivovaním Vašich osobných údajov v našej databáz. V opačnom prípade budú podľa zákona zlikvidované.

Predpokladaný termín ukončenia

31.01.2022

Platnosť inzerátu do

31.01.2022

bottom of page